Slide background

Kadra  

 • mgr Edyta Semmler - Śróda - dyrektor - nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz terapii pedagogicznej

 

Nauczyciele:

 • mgr Marianna Błażejczak - psycholog
 • mgr Agnieszka Dombka - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, logopeda
 • mgr Barbara Gaszyńska – Kalka- nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną oraz psychopedagogiki
 • mgr Aneta Grochowska - nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej
 • mgr Monika Górska - nauczyciel religii
 • mgr Renata Jędryczka- nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz psychopedagogiki
 • mgr Małgorzata Krawczyk- nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki
 • lic. Maria Grzechowiak - nauczyciel początkujący, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Marta Radecka - nauczyciel początkujący, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Julia Śróda nauczyciel kontraktowy, pedagog specjalny, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej, a także edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • mgr Katarzyna Spychalska - nauczyciel mianowany, upoważniony do zastępowania Dyrektora, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • lic. Martyna Szpis - nauczyciel języka angielskiego 

 

Samodzielny Referent: 

 • Renata Ortel

 

Obsługa:

 • Elżbieta Winkowska 
 • Sylwia Szulc 
 • Marta Kantorska
 • Jolanta Wrzosek 
 • Ilona Małkowska
 • Edyta Mendlik

 

Obsługa kuchni: 

 • Izabela Barańczak - szefowa kuchni
 • Arleta Moeglich - pomoc kuchenna
 • Joanna Lewandowska - pomoc kuchenna
 • Angelika Szulc - pomoc kuchenna 
 • Joanna Nawrot - intendent

 

Konserwator:

 • Jerzy Borowiec

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pracowite Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^