Slide background

Projekty i innowacje

Zdjęcie główne aktualności Projekty i innowacje

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację ekologiczną, edukację muzyczną, rozwijają kompetencje cyfrowe i czytelnictwo, kształtują empatię i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w piękny świat natury oraz nauka ochrony przyrody. Program ma na celu zachęcić przedszkolaki do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i kształci postawy proekologiczne.


"Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - ogólnopolski projekt edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania oraz budzenia wśród dzieci zaciekawienia książką i przekazywania za jej pośrednictwem wartości moralnych.


"Z kulturą mi do twarzy" - ogólnopolski projekt edukacyjny. Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturalnej oraz kształcić poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest także kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niepełnosprawnych.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy również innowacje pedagogiczne:

"Poranny krąg" - realizacja w oddziale IV. Innowacja ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności polisensorycznego poznawania świata poprzez wszystkie zmysły.

"Odimienna metoda nauki czytania i pisania Ireny Majchrzak", która wprowadza dzieci z oddziału III w świat liter ucząc czytania i pisania poprzez zabawę.

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pracowite Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^