Slide background

Projekty i innowacje pedagogiczne

Zdjęcie główne aktualności Projekty i innowacje pedagogiczne

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację ekologiczną, edukację muzyczną, rozwijają kompetencje cyfrowe i czytelnictwo, kształtują empatię i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w piękny świat natury oraz nauka ochrony przyrody. Program ma na celu zachęcić przedszkolaki do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i kształci postawy proekologiczne.

"Mamo, Tato - co Wy na to?" - program Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest zachęcanie dzieci i Rodziców do poszerzania treści dotyczących zdrowego stylu życia i dbałości o higienę. Program realizowany przez grupy dzieci 6-letnich.

"Czyste powietrze wokół nas" - program edukacyjny przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Celem programu jest zwiększanie wiedzy Rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego. Program realizowany jest przez grupę dzieci 5-letnich.

 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy również innowacje pedagogiczne:

"Odimienna metoda nauki czytania i pisania Ireny Majchrzak", którą realizują dzieci z oddziału V.

Celem metody jest wprowadzanie dzieci w świat liter ucząc czytania i pisania poprzez zabawę.

 

“Dziecko zdolne w przedszkolu” innowacja przygotowana przez K. Spychalską i A. Dombka.

Innowacja realizowana jest we wszystkich grupach przedszkolnych.

Celem innowacji jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który prowadzi do rozkwitu zdolności i zainteresowań przedszkolaków.

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pracowite Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^