Slide background

Projekty i innowacje

Zdjęcie główne aktualności Projekty i innowacje

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację ekologiczną, edukację muzyczną, rozwijają kompetencje cyfrowe i czytelnictwo, kształtują empatię i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody.

  1. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w piękny świat natury oraz nauka ochrony przyrody. Program ma na celu zachęcić przedszkolaki do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i kształci postawy proekologiczne.

  2. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - ogólnopolski projekt edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania oraz budzenia wsród dzieci zaciekawienia książką i przekazywania za jej pośrednictwem wartości moralnych.

  3. "Z kulturą mi do twarzy" - ogólnopolski projekt edukacyjny. Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturalnej oraz kształcić poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest także kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niespełnosprawnych.


W bieżącym roku szkolnym realizujemy również innowację pedagogiczne:

  1. "Przedszkolaki w świecie muzyki" - realizacja w grupach młodszych (3-4 letnich). Innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat muzyki oraz rozwijać ich wyobraźnię i aktywność twórczą poprzez naukę gry na instrumentach, improwizację ruchowe a także ma wyzwalać chęć wyrażania uczuć i myśli za pomocą śpiewu i ruchu.

  2. "Przedszkolaki w świecie multimediów" - realizacja w grupach starszych (5-6 letnich). Innowacja ma na celu rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kształcić wyobraźnie przestrzenną, wprowadzać dzieci w świat związany z programowaniem i kodowaniem oraz upowszechniać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z technologii.

Nasze grupy

Grupa - Kubusie
Zdjęcia - Grupa Kubusie

Kubusie

Grupa - Pracowite Pszczółki
Zdjęcia - Grupa Pracowite Pszczółki

Pracowite Pszczółki

Grupa - Mali Przyrodnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Przyrodnicy

Mali Przyrodnicy

Grupa - Mali Odkrywcy
Zdjęcia - Grupa Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

Grupa - Mali Podróżnicy
Zdjęcia - Grupa Mali Podróżnicy

Mali Podróżnicy

^