Slide background

 

Kadra  

 • mgr Edyta Semmler - Śróda - dyrektor - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedii oraz terapii pedagogicznej

 

Nauczycielki:

 • mgr Renata Stoś- nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolonego i terapii pedagogicznej
 • mgr Dorota Moderska- nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolonego i edukacji wczesnoszkolnej oraz psychopedagogiki
 • mgr Renata Jędryczka- nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolonej oraz psychopedagogiki
 • lic.Teresa Kulczak - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • lic. Aneta Grochowska - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej
 • mgr Malgorzata Krawczyk  - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolonego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki
 • mgr Agnieszka Dombka -nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz socjoterapii
 • mgr Katarzyna Spychalska - nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • lic. Milena Szczepaniak - nauczyciel języka angielskiego
 • lic. Monika Górska - nauczyciel religii

 

Referent: 

 • Renata Ortel

 

Obsługa:

 • Elżbieta Winkowska 
 • Sylwia Szulc 
 • Małorzata Grewling
 • Jolanta Wrzosek 
 • Ilona Małkowska
 • Edyta Mendlik
 • Halina Kubiak - Cisz

 

Obsługa kuchni: 

 • Izabela Barańczak - szefowa kuchni
 • Magdalena Kamińska - kucharka
 • Arleta Moeglich - pomoc kuchenna
 • Joanna Lewandowska - pomoc kuchenna
 • Hanna Adamska - intendent 

 

Konserwator:

 • Jerzy Śróda 

 

Elektryk:

 • Arkadiusz Zrobczyński
^