Slide background

Projekt dobrych praktyk w edukacji.

Od przedszkolaka do dumnego Polaka”

 

W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę , nasze przedszkole realizując temat rocznego planu pracy: ,,Od przedszkolaka do dumnego Polaka” uczestniczy w projekcie dobrych praktyk.

        Zbliżająca się rocznica jest szczególnym dniem dla każdego Polaka.Ważne by od najmłodszych lat przekazywać dzieciom tradycje i rozbudzać postawy patriotyczne. Dzieci przedszkolne chłonąc wiedzę o otaczającym świecie uczą się miłości i przywiązania do kraju ojczystego , jego kultury i tradycji.

 

Cele działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości :

  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej

          - mówimy po polsku , jesteśmy Polakami

          - przybliżenie dzieciom symboli narodowych i ich znaczenie (godło , flaga , hymn )

  • poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny

          - rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem

obrazów , albumów i filmów.

  • Zapoznanie z historycznymi wydarzeniami

          - poznanie legend o powstaniu państwa polskiego

  • umożliwienie przeżywania przez dzieci ważnych uroczystości państwowych
  • integrowanie społeczności przedszkolnej oraz środowiska lokalnego

          - władze miasta , kombatanci , seniorzy , lokalni twórcy

  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem , nabywanie wiadomości na temat naszego miasta i regionu pod hasłem „Moje miasto , mój region – Wągrowiec „

          - poznanie historii i tradycji własnej miejscowości

 

 Realizacja planu rocznego poprzez następujące działania :

  1.Obchody Święta Niepodległości – akademia i recytacje wierszy

  2.Wycieczki do Muzeum Regionalnego – poznanie regionalnych strojów ludowych ,

     tradycji

  3.Poznanie tańców ludowych naszego regionu

  4.Zaproszenie gości -  ludowi twórcy i artyści

  5.Wycieczki szlakiem pomników miasta – poznanie historycznych postaci i zdarzeń

  6.Spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta – poznanie historii miasta

  7.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną , Klubem Seniora

  8.Spotkanie z emerytowanymi żołnierzami

  9.Zorganizowanie wystawy fotograficznej o naszym mieście

10.Konkursy plastyczne , recytatorskie

11.Konkurs międzyprzedszkolny – wiersze i piosenki o naszym kraju

12.Zajęcia związane ze sławnymi postaciami – np.przybliżenie postaci Fryderyka Chopina , zapoznanie z twórczością polskich pisarzy , malarzy i innych artystów

13.Małe formy teatralne – prezentacja polskich legend

14.Wycieczka do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie –lekcje muzealne –historia Gniezna i okolic

^