Slide background

Wyniki rekrutacji

Zdjęcie główne aktualności Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. 2020, poz. 530) zamieszczamy na naszej stronie internetowej listę dzieci przyjętych do Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu na rok szkolny 2020/2021.

 

załącznik nr 1 do protokołu nr IV z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - pobierz tutaj:)

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 530) zamieszczamy na naszej stronie internetowej listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Przypominamy, że w dniach 1-5.06.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. (  druk do pobrania poniżej lub w przedszkolu).

Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny z rezygnacją z przedszkola.

Wypełnione oświadczenia można przesłać drogą e-mailową: przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu lub wrzucić do skrzynki podawczej w przedszkolu w godzinach 7.30-15.30.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 do protokołu nr III z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - pobierz tutaj:)

potwierdzenie woli - pobierz tutaj:)

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020, poz. 530
) zamieszczamy na naszej stronie internetowej listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy nadal 7 miejsc wolnych. Rekrutacja uzupełniająca, podczas której można złożyć wnioski na w/w wolne miejsca trwać będzie od 04-08.05.2020 r.

Wniosek, który można pobrać na stronie internetowej należy przesłać na adres mailowy przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu lub złożyć w kancelarii przedszkola w godz. 10.00-12.00.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 do protokołu nr II Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - pobierz tutaj:)

wniosek - rekrutacja uzupełniająca o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami  - pobierz tutaj:)

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 530) zamieszczamy na naszej stronie internetowej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu na rok szkolny 2020/2021.

 

Przypominamy, że w dniach 20-24.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. (  druk do pobrania poniżej lub w przedszkolu).

Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Wypełnione oświadczenia można przesłać drogą e-mailową: przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu lub wrzucić do skrzynki podawczej w przedszkolu w godzinach 10.00-12.00.

 

Lista kandydatów – do pobrania 

Potwierdzenie woli – do pobrania

^