Slide background

Organizacja pracy przedszkola od 25.05.2020

Zdjęcie główne aktualności Organizacja pracy przedszkola od 25.05.2020

Organizacja pracy przedszkola od 25 maja 2020 r.

 

                Z dniem 25.05.2020r.  przywracam zajęcia w Przedszkolu nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy. W miarę możliwości będą podejmowane działania dydaktyczne. Opiekę nad dziećmi w jednej grupie powierza się dwóm nauczycielom w godzinach 6.30-11.30 / 11.30-16.30. Ci sami nauczyciele ( bez zmian), opiekujący się dziećmi, pracują od poniedziałku do piątku.

Pozostali nauczyciele pracują zdalnie przygotowując dla dzieci, które pozostały w domu, aktywności na cały tydzień.

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. Kancelaria przedszkola czynna jest w godzinach 7.30- 15.30. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji i pracy przedszkola proszę kierować  na adres e-mail: przedszkole7@przedszkole7.wagrowiec.eu lub telefonicznie 67 262 11 23 / 609-012-309.

W przedszkolu przebywają tylko pracownicy i dzieci przedszkolne. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Możliwość wejścia tylko w sprawach pilnych do kancelarii posiadają osoby zabezpieczone w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.

Możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej mają tylko i wyłącznie rodziny, w których samotnie wychowujący rodzic lub oboje rodziców pracują poza domem i nie mogą świadczyć pracy zdalnej. Dodatkowo pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

W związku z tym należy zdawać sobie sprawę, że będą bezwzględnie przestrzegane wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia.

Proszę zainteresowanych rodziców o kontakt telefoniczny, celem wstępnego zgłoszenia dziecka.

Każdy Rodzic, przyprowadzający dziecko ma obowiązek zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu, wypełnienia wniosku(wraz z oświadczeniem i deklaracją) i przesłania na adres mailowy przedszkola lub złożenia w kancelarii.

 

Procedura bezpieczeństwa - pobierz tutaj:)

Dokumenty do uzupełnienia przez rodziców: 

a) wniosek - pobierz tutaj:)

b) oświadczenie - pobierz tutaj:)

c) deklaracja - pobierz tutaj:)

d) klauzula - pobierz tutaj:)

 

Z poważaniem,

Edyta Semmler - Śróda

Dyrektor Przedszkola nr 7

"Pod Grzybkiem"

w Wągrowcu

^