Slide background

Informacja o sprawozdaniu finansowym

Zdjęcie główne aktualności Informacja o sprawozdaniu finansowym

Dyrektor Przedszkola nr 7 "Pod Grzybkiem" w Wągrowcu podaje do wiadomości zestawienie sprawozdań finansowych dotyczących Przedszkola nr 7 "Pod Grzybkiem"  ul.Libelta 12A, 62-100 Wągrowiec sporządzonych na dzień 31.12.2018:

http://bip2.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/jednostki-organizacyjne-gminy-miejskiej-wagrowiec/centrum-uslug-wspolnych/?pid=4696

 

1. Bilans jednostki budżetowej - pobierz tutaj

2. Informacja dodatkowa - pobierz tutaj

3. Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - pobierz tutaj

4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - pobierz tutaj

5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz tutaj

 

^